Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit alle deelnemers die een optie op een appartement hebben. 

Het algemeen bestuur komt minimaal maandelijks bij elkaar en neemt de besluiten binnen de stichting.