Wat is CPO?

Iedere particulier kan samen met zijn toekomstige buren zijn eigen woning ontwikkelen en het huis bouwen dat hij wenst.

Door samen te ontwikkelen kunnen woningen bovendien goedkoper tot stand gebracht worden dan bij traditionele projectontwikkeling, wanneer je zelf je woning ontwikkelt en bouwt.

Voordat een CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeversschap) gedefinieerd is en de uiteindelijke bouw van de woningen kan worden gestart, moeten de nodige stappen worden gezet.

Bij CPO ben je zelf samen met de toekomstige bewoners de “projectontwikkelaar”. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject neem je zelf de beslissingen. Je kiest gezamenlijk een architect en een aannemer en werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget appartementen op maat, gebaseerd op je persoonlijke wensen en randvoorwaarden.
Binnen het CPO project hebben wij gekozen voor Architecten Alliantie als architect en BIEB -Bouwen In Eigen Beheer- als projectbegeleider. 

Samengevat betekent CPO:

  • Samen met je toekomstige buren bouwen; de kosten en de zorgen van het samen bouwen delen
  • Het realiseren van een appartement op maat; je bouwt je eigen appartement binnen het collectief
  • Appartementen bouwen tegen lagere (bouw)kosten, tegen kostprijs
  • Een woongemeenschap opbouwen met grote betrokkenheid nog voordat de eerste steen gelegd is
  • Een woonomgeving met gemeenschappelijke voorzieningen
  • Uitvoering van het project onder gezamenlijke professionele begeleiding.

Binnen CPO de Compagnie is gekozen voor een stichtingsvorm, waarin iedereen die een optie op een appartement heeft als deelnemer vertegenwoordigd is